Gangbro: I forbindelse med efterisolering er man nødt til at hæve gangbroen, i dette tilfælde er den hævet med 195 mm, og som planker er der brugt støbeforskalling 5/4  x 5″ det er et overset brædt det er billigt og mere stift og stabilt end forskalling. Fast pris gives.

 

Efterisolering af loft: I dette tilfælde er der efterisoleret med 200 mm i en tykkelse, da det isolering der lå der, lå pænt samlet ellers vil jeg have isoleret i 2 lag 100 mm, så samlingerne kunne blive forskudt, det tager selvfølgelig lidt længere tid, men giver det bedste resultat, og dermed en større varmebesparelse. Fast pris gives.

Isolering af trævæg: 300 mm helårs bolig isolering, der monteres efterfølgende godkendt dampspærre.

U-værdi

Ud fra de enkelte materialers varmeledningsevne og tykkelse, og hvordan de sættes sammen i bygningskonstruktioner, kan man beregne en konstruktions isoleringsevne – enten i sin helhed eller for enkelte dele af konstruktionen. Det kalder man u-værdien. Også her gælder det, at jo lavere u-værdi, jo bedre isoleringsevne har den samlede konstruktion – og desto mindre varme går tabt. U-værdier måles i W/m²K (watt pr. kvadratmeter Kelvin).

Bygningsreglementet stiller krav om, at de enkelte bygningsdele skal være isoleret, så den samlede konstruktion, ydervæg, tag og gulvkonstruktion ikke unødigt taber varme. Eksempelvis skal gulvkonstruktioner ved terræn i tilbygninger have en u-værdi på 0,15 W/m²K. Men hvis du vil have gulvvarme, skal gulvet isoleres endnu bedre, for da må u-værdien nemlig maksimalt være 0,12 W/m²K. De forskellige værdier kan ses i Bygningsreglementet Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Materiale λ-værdi (W/mK)
Aluminium 220
Rustfrit stål 17
Beton 0,8-1,7
Glas 0,8
Mursten 0,49-0,74
Vand 0,55-0,58
Træ (fyr) 0,12
Isoleringsmaterialer 0,03-0,10


http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/isolering-og-varmetab/

U-værdi er den betegnelse man anvender i dag. K-værdi er den gamle betegnelse.